Trở Về Dỉ Vảng (Phần 1)

Dinh Doc Lap

Trở về dỉ vảng www.youtube.com/watch?v=0x6akBMqMps Năm 2014 , 40 năm sống xa quê hương nơi đất khác quê người . Có nhửng đêm tôi trở về quá khứ , những đêm buồn vì nhớ đến quê hương , nhớ Saigon , thành phố mà tôi đả lớn lên . Nhớ tới mái trường xưa , ...